แบ่งสายวิทย์-ศิลป์ กันดีนัก!!! วันนี้เราใกล้ถึงวันที่ขาดแรงงานสาย วิทย์กันแล้ว

ผู้หญิงในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

ก้าวยิ่งใหญ่ของผู้หญิงในสายอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

#MakeWhatsNext

เรากำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือยุคที่การพลิกโฉมธุรกิจด้วยดิจิทัล ได้ทำให้เส้นแบ่งแยกระหว่างโลกทางกายภาพ ชีวีภาพและดิจิทัลแทบจะมองไม่เห็น

หลายธุรกิจกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะคนที่ขาดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตกำลังเผชิญกับความเสี่ยง

ผลการศึกษาของ World Economic Forum[1] พบว่า “ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมากกว่าผู้ชาย”

MakeWhatsNext 1

สาเหตุหลักอย่างหนึ่งก็คือ ผู้หญิงที่ทำงานในสาขาอาชีพที่คาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในอีก 5 ปีข้างหน้า

คือ สาขาสเต็ม – STEM:

Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) Mathematics (คณิตศาสตร์) มีจำนวนค่อนข้างน้อย

ความหลากหลายในองค์กรเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้หญิงให้สามารถพลิกบทบาทเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต

20 อาชีพติดอันดับที่ดีที่สุดในด้านความก้าวหน้าในอาชีพและเงินเดือนในปี 2017 เผยแพร่โดย LinkedInเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ยูเนสโก คาดการณ์ว่า สตรีนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STEM มีอยู่เพียง 3 ใน 10 ของนักวิจัยทั้งหมด

ในขณะที่ LinkedIn คาดการณ์ว่า สตรีที่ทำงานเกี่ยวกับไอทีมีเพียง 2 ใน 10 เท่านั้น นอกจากนี้ จากการสำรวจ ยังพบว่า ทั่วโลกสตรีที่ทำงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาชีพในสายไอทีมีจำนวนถึง 52% โดยบุรุษที่ทำงานอาชีพที่ไม่ใช่สายไอทีมีจำนวน 48% และสตรีที่ทำงานเกี่ยวกับไอทีมีเพียงแค่ 20% โดยบุรุษที่ทำงานไอทีมีถึง 80%

image004

จากข้อเท็จจริงข้างต้นทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า อะไรที่ทำให้เด็กผู้หญิงและวัยรุ่นไม่สนใจที่จะเข้าเรียนในสาขา วิชาที่จะทำให้พวกเขามีทักษะและความรู้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ และนี่คือความเข้าใจผิด 4 ประการ

 

#1: มันคงสำคัญแค่การศึกษาขึ้นสูงเท่านั้น

ในความเป็นจริง สเต็มเป็นการแนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวม ที่สามารถนำความรู้มาใช้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง อีกทั้งยังเป็นบันได สำหรับเด็กผู้หญิงในการก้าวสู่อาชีพที่น่าตื่นเต้นอีกมากมาย

ในระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้วิชาเสต็ม จะช่วยสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในทุกอาชีพ

 

#2: ทักษะสเต็มคงมีประโยชน์ เฉพาะอาชีพด้านสเต็ม

ในโลกที่เทคโนโลยีเป็นผู้ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ อาชีพส่วนใหญ่ต้องอาศัยทักษะด้านสเต็ม ไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่ง ในระดับโลก บริษัทและองค์กรต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคือ การจ้างงานบุรุษและสตรีที่มีความสามารถสูง ที่สำคัญมีไหวพริบดี ความคิดเฉียบคม เพื่อช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

สำหรับเด็กและเยาวชนหญิงที่ศึกษาในสาขาสเต็ม ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาที่ได้มาจากการเรียนสาขานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบอาชีพของพวกเขาในอนาคต โดย World Economic Forum คาดการณ์ว่า 1 ใน 3 ของอาชีพในอนาคตในทุกอุตสาหกรรมต้องอาศัยทักษะเหล่านี้ และด้วยทักษะเหล่านี้ ประกอบกับมุมมอง ไอเดียใหม่ๆ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน จะทำให้ผู้หญิงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ได้

MakeWhatsNext 2

#3: สเต็มน่าเบื่อ และไม่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์

จากการสำรวจของบริษัทมาสเตอร์การ์ด84% ของเด็กหญิงอายุระหว่าง 12 ถึง 19 ปี จำนวนประมาณ 1,500 คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่ง

แต่มีเพียง 43% ที่คิดว่าเด็กหญิงที่ศึกษาในสาขาสเต็มจำเป็นต้องมีคุณสมบัตินี้

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนี้ ดังนั้น การกระตุ้นให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้รับคำถามว่า คิดอย่างไรกับการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหากสามารถสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นอะไรก็ได้ จะสร้างอะไร

 

#4: ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ ในอาชีพสาขาสเต็มมากกว่าผู้หญิง

แนวคิดดังกล่าวยังคงอยู่ แม้เราจะก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่แล้วก็ตาม แต่ด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยี การศึกษาและโอกาสที่เพิ่มขึ้น ผู้หญิงจึงเปี่ยมด้วยพลังที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดดั้งเดิม และสร้างทางเดินใหม่ให้กับอนาคตของพวกเธอด้วยความสามารถและความรู้ที่สั่งสมมา

image008 (1)

ณัฎฐณิชา ภัทรมาลัย หนึ่งในสาววงการไอทีคนเก่ง ผู้ก่อตั้ง GirlsWhoDev องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่สนับสนุนให้เด็กหญิงและสตรีก้าวเข้าสู่อาชีพในสายไอที ให้ความเห็นเกี่ยวกับอาชีพในสายนี้ว่า “วงการเทคโนโลยี เป็นวงการที่มีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงที่จะเข้ามาสู่วงการนี้เหมือนเป็นคนกลุ่มเล็กๆ หรือบางคนอาจจะไม่กล้าเข้ามาเลยเพราะนึกว่าเป็นเรื่องของผู้ชายGirls Who Dev จะขอเป็นหนึ่งแรงผลักดันให้ผู้หญิงที่มีความฝันที่จะทำงานในสายนี้ เพื่อที่จะให้วงการเทคโนโลยีสำหรับผู้หญิงกว้างขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

 image010

ศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “การชูเรื่องสัดส่วนหรือความเท่าเทียมของสตรีที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมไอทีและในสาขาสเต็ม ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเด็นเรื่องความยุติธรรมเท่านั้น แต่เรื่องใหญ่ใจความคือระบบเศรษฐกิจและสังคมจะเสียเปรียบหากเราไม่สามารถนำปัญญาชนครึ่งหนึ่งของโลกให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมได้ สถานการณ์เช่นนี้จะยังคงดำเนินต่อไปถ้าเราไม่ลงทุนเวลาลงแรงและทรัพยากรในสิ่งที่จำเป็น ด้วยเหตุผลนี้ ไมโครซอฟท์จึงริเริ่มโครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กหญิงทั้งหลาย รวมทั้งผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาและองค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้#MakeWhatsNext

 

สามารถรับชมวิดิโอสร้างแรงบันดาลใจ เด็กผู้หญิงกับเสต็มศึกษาได้ที่ 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.