การสร้าง “ฝาย” ได้อะไรมากกว่าที่คิด

“สืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย” โดยมีอาสาสมัคร ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ให้ครบ 70,000 ฝาย อ่านเพิ่มเติม การสร้าง “ฝาย” ได้อะไรมากกว่าที่คิด