ประวัติวิทยากร อ.ย้วย-นริศรา ศรีจันทราพันธุ์

ประวัติวิทยากร

  นริศราศรีจันทราพันธุ์หรืออาจารย์ย้วยพิธีกร 2 ภาษา วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารยุคใหม่ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซี.ที. เทรนนิ่ง ดีเวลลอปเมนท์ ผู้ให้บริการฝึกอบรมบุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ และเปิดคอร์สฝึกอบรมพิธีกรไทย-อังกฤษ การเป็นยูทูปเปอร์ และการแคสเกม แบบกลุ่มเป็นประจำทุกเดือน

      ประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยเป็นผู้อำนวยการธุรกิจออนไลน์คอนเทนต์  บรรณาธิการนิตยสาร

นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ ผู้ประกาศข่าว พิธีกรรายการโทรทัศน์ และครูสอนภาษาไทยให้เด็กๆ ในสหรัฐอเมริกา

       ปัจจุบัน อ.ย้วย กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Training & Development จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสาขาการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ใหญ่ และจบปริญญาตรี จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2

ติดต่องาน: Line ID: caanteen โทร 091-757-1888 อีเมล caanteen@gmail.com

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ที. เทรนนิ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • นักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้าน Personality Development, Sales & Customer Service, Communication Skills, Business English, Professional MC and Brand Ambassador Training  และ Online Content  สำหรับหน่วย งานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 
 • อาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (EN001, EN011, EN002, EN341, EN500, EN003)
 • ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
 • วิทยากรสอนคอร์สออนไลน์ให้กับ EduMall และ Skilllane
 • อาจารย์สอนออนไลน์การเป็นยูทูปเบอร์และพิธีกรสำหรับเด็กและวัยทำงาน

วิทยากรสอนคอร์สเรียนออนไลน์

 • หลักสูตร “การพูดเป็นพิธีกรถ่ายทอดสด Live Streaming” มีนาคม 2563-ปัจจุบัน
 • หลักสูตร “เทคนิคการพูดเป็นพิธีกร” EduMall เริ่มจำหน่ายคอร์ส เมษายน 2562-ปัจจุบัน
 • หลักสูตร “พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษพิชิตใจผู้ฟัง” Skilllane เริ่มจำหน่ายคอร์ส กรกฎาคม 2562-ปัจจุบัน
 • หลักสูตร “การเป็นพิธีกรเพื่อรับงานอีเว้นต์” Skillane กำหนดจำหน่ายคอร์ส ตุลาคม 2562

ายการโทรทัศน์ วิทยุ และ Live Streaming

 • พิธีกร Live streaming ทาง Facebook, Shopee, Lazada ให้แบรนด์ต่างๆ อาทิ Laneige, Harnn, Divana Spa 
 • ผู้ประกาศข่าว ช่อง Metro TV สถานีข่าวของกรุงเทพมหานคร
 • Guest Speaker นำเสนอสินค้า ทาง Shop Channel Thailand ช่อง PSI 45
 • จัดรายการวิทยุ “ครอสเวิร์ดเกม” FM99 MCOT Active Radio ปี 2547-2558
 • แขกรับเชิญรายการ “Women’s Voice ภารกิจพิชิตใจ” ช่อง MCOT 2556
 • พิธีการรายการ “Battle of Wits” ช่อง 9 MCOT, 2553
 • พิธีกรรายการ “Crossword Games Show” ช่อง MCOT 2, 2551
 • พิธีกรรายการ “เส้นทางมหัศจรรย์” ช่อง 5, 2549
 • เข้ารอบสุดท้าย Gen 5 Academy ช่อง 5 ปี 2551 
 • พิธีกรรายการ “SME Shop Channel” ช่อง 11, 2548
 • เข้ารอบสุดท้าย Young Generation News ช่อง 3 ปี 2548

งานเขียนและบรรณาธิการ: 

เขียนบทความและออนไลน์คอนเทนต์ด้าน ท่องเที่ยว ความงาม เศรษฐกิจ สังคมสุขภาพ แฟชั่น ไลฟสไตล์ อาหาร สัมภาษณ์

 • บรรณาธิการเวปไซต์ caanteen.com 
 • ที่ปรึกษาด้าน Digital Content Marketing ให้กับแบรนด์ต่างๆ 
 • บรรณาธิการนิตยสาร RBSC Magazine และนิตยสาร seventeen Thailand
 • Digital Business Director บริษัท Media Transasia Thailand
 • นักแปลอิสระ (อังกฤษ-ไทย)
 • Beauty Editor นิตยสาร seventeen Thailand
 • เขียนหนังสือการ์ตูนเพื่อการศึกษา “K เซียนศัพท์พิสดาร” เล่ม 3
 • Fashion & Style Co-ordinator นิตยสาร Living in Thailand
 • คอลัมนิสต์นิตยสารต่างๆ อาทิ Vogue Thailand, W magazine, CitiBank Top Destination, OK! Magazine,    นิตยสารผู้หญิง, Olive magazine, ดวงประทีปฯลฯ

หัวข้อการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

 • “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร” ข้าราชการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส.ค. 63
 • “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย” โรงเรียนบดินทรเดชา 2, ส.ค. 63
 • “การเป็นพิธีกรและนำเสนองานภาษาอังกฤษ” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ส.ค. 63
 • “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล” สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติรรม ก.ค.- ส.ค. 63
 • “New Gen Corperate” และ “ภาวะผู้นำในองค์กรที่มีความหลากหลาย” กระทรวงคมนาคม ก.ค. 63
 • “การสื่อสารในธุรกิจบริการ สำหรับพนักงานร้านชานมไข่มุก” Kamu Tea เม.ย. 63
 • “เทคนิคการพูดเป็นพิธีกร” เปิดสอนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ ส.ค. 61- มี.ค. 63
 • “การดูแลผิวและแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย” ห้างเซนทรัล ก.พ. 63
 • “การสร้างสรรค์ Online Content เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงสุขภาพ” กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข ม.ค. 63
 • “การพูดนำเสนอที่เปี่ยมพลังแบบ TED TALK” บริษัท กสิกรเทคโนโลยี จำกัด ต.ค. 62
 • “ทักษะการสื่อสารเพื่อการขายสินค้า” บริษัท เอปสัน ประเทศไทย ธ.ค. 63 
 • “การแต่งหน้าอย่างบางเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสำหรับกำลังพลหญิง” กองทัพเรือ ส.ค. 2562
 • “การพูดเพื่อนำเสนองานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก.ค. 2562
 • “Effective Online Presentation” BMW Performance Motors Thailand มิ.ย.-ส.ค.2562
 • “Personality Development” และ “Communication Skills Training” BUHTM Ambassadors 2019
 • “การเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับผู้ช่วยผู้ตรวจการ” สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี มิ.ย. 2562
 • “การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ” ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม.ย. 2562
 • “การเลือกใช้น้ำหอมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน เม.ย. 2562
 • “เทคนิคการเป็นพิธีกรภาค ภาษาอังกฤษ” caanteen classroom ก.พ.-เม.ย. 2562
 • “เทคนิคการเป็นพิธีกรงานแสดงสินค้า” EPSON Thailand เม.ย. 62
 • “การสร้างสรรค์ Digital Content” ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • “การแต่งหน้าสมัครงานและการนำเสนอที่ทรงพลังใน 1 นาที” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก.พ. 2562
 • “การแต่งหน้าสำหรับพนักงานในธุรกิจอาหาร” Jeffer Thailand ก.พ. 2562
 • “เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Storytelling” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • “บุคลิกภาพที่ดีและเทคนิคการขายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์” บริษัท Animal Health ประเทศไทย
 • “การพูดพรีเซนต์งานอย่างมีประสิทธิภาพ” สถาบันพระปกเกล้า
 • “บุคลิกภาพและการแต่งกายเพื่อการสมัครงาน” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2560-2563
 • “การพูดและบุคลิกภาพสำหรับยุวอาสาพาเที่ยว” เทศบาลนครสมุทรสาคร
 • “เทคนิคการแต่งกาย สไตล์ Smart Casual” สำหรับข้าราชการทหารเรือหญิง ปี 2561
 • “การพัฒนาบุคลิกภาพและการตอบคำถาม” สำหรับตัวกลุ่มตัวแทนอัญเชิญพระเกี้ยวจุฬาฯ
 • “บุคลิกภาพสำหรับครูไทยยุคใหม่” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจล.
 • “การพูดเพื่อตอบคำถามนางงาม” ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการ 2018 และมิสแกรนด์ชัยภูมิ
 • “การแต่งหน้า ทำผม สำหรับพนักงานโซน สุขสยาม” ศูนย์การค้า ICONSIAM
 • อบรมผู้ประกอบการหัวข้อ “เครื่องสำอางแบรนด์ไทย ใครๆ ก็ทำได้จริงหรือ” งาน Beyond Beauty 2017 
 • “Oral Examination for Admission to the University” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อบรมผู้ประกอบการ “Makeup Trend” สถาบัน InFash มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • “เทคนิคการแต่งหน้าสมัครงาน” ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ จุฬาฯ, มธ, มศว
 • “การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” ในมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวะศึกษา
 • “ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อชีวิตการทำงานอย่างไร” โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • “เทคนิคการโพสท่าถ่ายแบบ” การประกวด seventeen ambassador” ปี 2011-2015
 • “การเขียนบทความภาษาอังกฤษในนิตยสาร” สำหรับนิสิตเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 • “อบรมแต่งหน้าทำผมสำหรับสมัครแอร์-สจ๊วต” สถาบัน Ready To Fly
 • Workshop การแต่งหน้าร่วมกับแบรนด์ต่างๆ อาทิ โชกุบุตสึโมโนการตาริ, Bifesta, Lucido L
 • “เทคนิคการเสริมความมั่นใจสำหรับวัยรุ่น” แบรนด์ Garnier

พิธีกรงานอีเว้นต์ภาษาไทย

 • ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Beauty: Clinique, Shiseido, redearth, Laneige, Yves Rocher, Mille, Dii Wellness Skincare, Curel, NuSkin, Divana Spa, Aveeno, A’Pieu, Innisfree, Kate Tokyo, Playground Outlet in Seoul, Pan Cosmetics, Minus Sun, Beautrium, Village 11 Factory, dance cologne, collection
 • ผลิตภัณฑ์กลุ่ม IT & Lifestyle: Calvin Klein Jewelry & Watches, Sony, Canon Printer
 • งานสัมมนาธุรกิจ People Plus Media 2017
 • ผู้ดำเนินการเสวนา “Color Trends 2017” และ “Branding and Packaging Forum” COSMEX 2017
 • พิธีกรและพากย์การแข่งขันกีฬา: การแข่งขันปีนหน้าผาจำลองชิงแชมป์โลก, คอร์สเวิร์ดเกม, กีฬา UN
 • พิธีกรงานประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงาม OK! Beauty Choice 2016-2018, Elle Beauty Awards 2018-2019, Elle International Beauty Awards 2019, Hello Beauty Awards 2020
 • นายพิธีผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีสมรสแบบไทย จีน พิธีกรงานแต่งแบบสากล

ประสบการณ์อื่นๆ

 • เจ้าของเพจ LauraYuai ด้านไลฟสไตล์และความงาม
 • Best Personality Awards การประกวดธิดาแรงงาน 2556
 • เข้ารอบ 4 คนสุดท้ายและเป็นผู้หญิงคนเดียวในแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ ตอน Dragon Ball ปี 2548 
 • ครูอาสาสมัคร สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ที่วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี 2546-2547
 • ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าค่าย ASEAN Youth Camp ประเทศพม่า ปี 2545
 • ตัวแทนเยาวชนไทยดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเทศเยอรมนี ปี 2545
 • ตัวแทนภาคกลางและเข้ารอบ 58 สุดท้ายประกวดนางสาวไทยปี 2545
 • เชียร์ลีดเดอร์จุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 57 ปี 2543

ติดต่องาน: Line ID: caanteen โทร 091-757-1888 อีเมล caanteen@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.