ประวัติวิทยากร อ.ย้วย-นริศรา ศรีจันทราพันธุ์

ประวัติวิทยากร

  นริศราศรีจันทราพันธุ์หรืออาจารย์ย้วยพิธีกร 2 ภาษา วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารยุคใหม่ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซี.ที. เทรนนิ่ง ดีเวลลอปเมนท์ ผู้ให้บริการฝึกอบรมบุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ และเปิดคอร์สฝึกอบรมพิธีกรไทย-อังกฤษ การเป็นยูทูปเปอร์ และการแคสเกม แบบกลุ่มเป็นประจำทุกเดือน

      ประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยเป็นผู้อำนวยการธุรกิจออนไลน์คอนเทนต์  บรรณาธิการนิตยสาร

นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ ผู้ประกาศข่าว พิธีกรรายการโทรทัศน์ และครูสอนภาษาไทยให้เด็กๆ ในสหรัฐอเมริกา

       ปัจจุบัน อ.ย้วย กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Training & Development จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสาขาการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ใหญ่ และจบปริญญาตรี จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2

นริศรา ศรีจันทราพันธุ์ วิทยากร

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.