MITH : The Original Taste การทำธุรกิจไม่มีคำว่าฟลุก โดยคุณจุติณัฏฐ์   ปิยวีรวงศ์

ในช่วงเดือนแห่งความรักที่หอมหวานแบบนี้ เราก็มีสินค้ากลิ่นหอมๆ แบรนด์ไทยในกลุ่มเครื่องหอมและสินค้าสปามาฝากทุกคนค่ะ อ่านเพิ่มเติม  MITH : The Original Taste การทำธุรกิจไม่มีคำว่าฟลุก โดยคุณจุติณัฏฐ์   ปิยวีรวงศ์

ไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจ แต่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง แน่นอนว่า…มันไม่ง่าย!

สำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางแต่ไม่มีประสบการณ์ และไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน วันนี้ Caanteen ขอแนะนำให้รู้จักนักธุรกิจสาวสวยเจ้าของแบรนด์ LECOS อย่าง คุณเล็ก-กมลมณี เจริญยุทธ อายุ 24 ปี อ่านเพิ่มเติม ไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจ แต่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง แน่นอนว่า…มันไม่ง่าย!