“ต้า” เผยที่มากว่าจะเป็น “พาราด็อกซ์” ผ่านหนังสือ “ความฝันในแดนสนธยา”

“ต้า พาราด็อกซ์” เล่าเรื่องวิธีคิด ในการทำเพลงต่างๆ ของวงพาราด็อกซ์ ในหนังสือ“ความฝันในแดนสนธยา” อ่านเพิ่มเติม “ต้า” เผยที่มากว่าจะเป็น “พาราด็อกซ์” ผ่านหนังสือ “ความฝันในแดนสนธยา”