เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจอาหาร..จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา

สูตรอาหารดี ผลิตภัณฑ์ดี สถานที่ดี อาจไม่ใช่ปัจจัยที่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจอาหารประสบความสำเร็จ หากคุณขาดผู้อยู่เบื้องหลังในทุกกระบวนการการทำงานอย่าง “ที่ปรึกษาด้านอาหาร”

“ศุภอรรถ อ่อนละมัย” หรือ “คุณปู่” คือ ผู้ที่มีความชำนาญที่จะให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่เป็นระบบด้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ให้บริการโซลูชั่นอุตสาหกรรมอาหารในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การค้าปลีก ร้านอาหาร แฟรนไชส์ บริการด้านอาหาร และการแปรรูปอาหาร ที่พร้อมให้คำปรึกษา ทั้งแนวทาง แนวคิด ตลอดจนเครื่องมือ ที่มีความสามารถมากมาย และวิธีการพิเศษของผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในการจัดการกับความต้องการอาหารหรือร้านอาหารของคุณทั้งหมด

กว่า 20 ปี คุณปู่ ศุภอรรถ ผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย อาทิ

 • Hotel Business ธุรกิจการโรงแรม
 • Service Apartments อพาร์ทเม้นท์เต็มรูปแบบ
 • Resort รีสอร์ท
 • Beach Club บีทช์คลับ
 • Restaurant all around ประเภทร้านอาหารและภัตคารทุกรูปแบบ
 • Food Court / Cafeteria / Canteen ศูนย์อาหาร / โรงอาหาร
 • Community mall (F&B Part : Retail tenant Design, Create Shop Combinations mixed / Recruit &Setup ) ศูนยการค้าในส่วนของร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบปลีกย่อยตั้งแต่การออกแบบ ผู้เช่ารายย่อย ตามคอนเซ็ปต์
 • Fun Park สวนสนุก
 • Sport Club ศูนย์กีฬา
 • Commissary ครัวกลาง
 • Food Event กิจกรรมอาหาร
 • Nutrition’s Lab ห้องปฏิบัติการโภชนาการ

บริการของเรา เริ่มตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด การออกแบบห้องครัว การสร้างแบบจำลองทางการเงิน การประเมินผลิตภัณฑ์และเมนู ไปจนถึงการตลาด การศึกษาด้านการบริการ และการสร้างทีมประกอบด้วย…

1 Project Begin การเริ่มต้นโครงการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

Consultation processDescriptions
การค้นหาข้อมูล
การวิจัยโครงการ
การออกแบบแนวคิด รังสรรค์ คิดค้น
ออกแบบ
สร้างกลยุทธ์
ความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ วางแผนธุรกิจ
 การนำบรรทัดฐานลูกค้าและการแบ่งกลุ่ม – พฤติกรรมมาใช้เพื่อกำหนดแนวทางต่างๆ เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ในการเลือกที่ตั้งของธุรกิจ วิสัยทัศน์ของการกำหนดเมนู Marketing Strategies (Nationwide or Local Store Marketing กลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ และการทำประชาสัมพันธ์ แบบกลยุทธ์ทางการเงิน สร้างรูปแบบการขายและช่องทางการขาย

2 Project Set up การจัดตั้งโครงการ

 • การวางแผนผังองค์กร
 • งานบุคคล / การสรรหา / ฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม
 • การเตรียมความพร้อมต่างๆ 
 • การสร้างโครงการ
 • หลักการบริหารธุรกิจ
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การกำหนดการทำงานตั้งแต่เข้างานจนออกงานของแต่ละตำแหน่ง
 • กำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการทำงานที่สำคัญ
 • กลไกรบทวิเคราะห์ & ทบทวน

3 Business Expand การขยายธุรกิจ

 • ทิศทางในการขยายธุรกิจ
 • การขยายแบรนด์
 • การปรับจุดยืนในท้องตลาด
 • การตั้งเห้าหมายในการสร้างสาขาเพิ่ม
 • ศูนย์สนับสนุนของบริษัท
 • การสร้างครัวกลางเพื่อให้การขยายบริษัทมั่นคง และลดค่าใช้จ่ายลง 

4 Franchise แฟรนไชส์ธุรกิจอาหาร

 • รูปแบบการดำเนินการธุรกิจแฟรนไชส์
 • ระบบดำเนินการธุรกิจแฟรนไชส์
 • การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
 • การปฏิบัติการของธุรกิจแฟรนไชส์
 • ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแฟรนไชส์

5 Business Turn Around การทำให้ธุรกินฟื้นตัว

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ
 • การสำรวจความต้องการขั้นพื้นฐาน
 • การตั้งหัวข้อ & ประเด็นปัญหาในการทำงาน
 • คิดกระบวนการแก้ปัญหา
 • การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแผนปฏิบัติการปฏิบัติการ
 • โปรแกรมสร้างกล่องศูนย์รวมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว

6 Food & Beverage Event การจัดอีเว้นท์เกี่ยวกับอาหาร

 • การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสมัพนธ์พื้นที่
 • การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสมัพนธ์สินค้า
 • การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสมัพนธ์การให้บริการต่างๆ 

7 Marketing การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 • การตลาดแบบ ออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • การวางกลยุทธ์
 • (LSM) Local Store Marketing การตลาดเฉพาะที่ 
 • โปรแกรมสร้างนักล่ายอดขาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจอาหารได้ที่

คุณศุภอรรถ อ่อนละมัย (คุณปู่)

โทร 086-375-1059 (แอดไลน์ ID ได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์)

suphaaut.puh@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.