#เบลโล่ว สมุดโน้ตมินเนี่ยน Moleskine Limited Edition The Minion Collection

ต้อนรับการกลับมาอีกครั ้งของเหล่าเจ้าตัวเหลืองจอมป่วนมินเนียนกับสมุดบันทึกโมเลสกินคอลเล็คชั่น
ใหม่รุ่นลิมิตเตด เดอะมินเนียน (Moleskine Limited Edition The Minion Collection)

Moleskine Minons Limited Edition (1)

ที่ได้ถูกสร้างสรรค์ ออกมาในอารมณ์ที่สนุกสนานจากความซุกซนของตัวละครอย่างเควิน สจ๊วต คาร์ล และเจอร์รี่ ด้วยความร่วมมือของโมเลสกินกับยูนิเวอร์แซล แบรนด์ ดีเวลลอปเมนต์ สมุดบันทึกคอลเล็คชั่นนี้ได้ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อฉลองให้กับภาพยนตร์เรื่องใหม่ Despicable Me 3 ที่เข้า
กลางเดือนมิถุนายนนี ้

Moleskine Minons Limited Edition (3)

โดยมีความโดดเด่นด้วยสีเหลืองและสีฟ้าที่ถูกน ามาใช้ในการออกแบบลวดลายกราฟฟิกบนหน้าปก สายคาด ไปจนถึงหน้าปกด้านในและสติกเกอร์อันได้รับแรงบันดาลใจจากบุคลิกของ ตัวละครเรื่องนี ้
เช่นเดียวกันกับมินเนียนเหล่านี ้ สมุดบันทึกโมเลสกินนั ้นเป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้งานทุกคนได้แสดงตัวตนของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ในภาษาและรูปแบบบุคลิกแต่ละคนที่แตกต่างกัน

Moleskine Minons Limited Edition (4)

สมุดบันทึกโมเลสกินคอลเล็คชั่นใหม่รุ่นลิมิตเตด เดอะมินเนียน (Moleskine Limited Edition The Minion Collection) ประกอบไปด้วย:
– สมุดบันทึกปกแข็ง พิมพ์ลายกราฟฟิกรุ่นลิมิตเตดบนปก, มุมปกสมุดโค้งมน และมีสายยางคาด
– ลวดลายพิเศษพิมพ์4 สีทั ้งในหน้าในหน้าแรก, หน้าสุดท้ายและสายคาดสมุดหน้า-หลัง
-ชุดสติกเกอร์The Minion
-ซองกระเป๋ าใส่ของภายในท้ายสมุดท าจากกระดาษแข็งและผ้า
-กระดาษถนอมสายตาสีไอวอรี่ขนาด 70g/m²
– มีทั ้งหมด 2 ขนาดรวมจ านวนทั ้งหมด 4 ดีไซน์

Moleskine Minons Limited Edition (5)

ราคา: 940.- บาทส าหรับขนาด Pocket (9 x 14 ซม.) และ 1,240.- ส าหรับ ขนาด Large (13 x 21 ซม.)

สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ณ จุดจ าหน่ายโมเลสกินทุกสาขา และ http://www.youmakeithappen.com
ติดตามข่าวสารอพัเดทและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Moleskine Thailand
IG@Moleskine_TH , Hashtag #MoleskineThailand

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.