ตารางเรียน การพูดเป็นพิธีกร Professional MC Training ประจำปี 2563

[21 มีนาคม 2563] เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย อ.พี่ย้วย จึงมีความจำเป็นต้องงดการสอนคลาสพิธีกรแบบกลุ่ม แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นการสอนคลาสออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“การพูดเป็นพิธีกร MC สำหรับงานออกบูธและแสดงสินค้า” Trade Show MC / Booth Host

Online MC Training Course: [รหัสคลาส: MC004]

“การพูดเป็นพิธีกรงานแต่งและนายพิธี” Thai Wedding Event Host 

Online MC Training Course [รหัสคลาส: MC005]

“การพูดถ่ายทอดสด” Live Streaming Host 

Online MC Training Course: Live Streaming Host [รหัสคลาส: MC006]

นอกจากนี้ อ.ย้วย ยังรับสอนพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารรายบุคคล สำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel.091-7571888 หรือ Line ID: caanteen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.