รวมของใช้ส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ “แบบอย่างของความพอเพียง”

เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งไม่ได้มีเพียงพระราชดำรัสอย่างเดียวเท่านั้น เพราะพระองค์ยังทรงเป็น พระมหากษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างของความพอเพียงให้พสกนิกรชาวไทยให้ได้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างแท้จริง Caanteen จึงขอนำเสนอของใช้ส่วนพระองค์ที่เป็นต้นแบบของความพอเพียงมาให้ทุกคนได้ชม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ในหลวง5

ฉลองพระบาทที่สภาพชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานหลายสิบปี ภายในผุกร่อนหลุดล่อนหลายแห่ง ถึงจะเก่าแต่ก็นำมาซ่อมเรื่อยๆ สะท้อนถึงความอุปนิสัยความประหยัด มัธยัสถ์ของพระองค์ท่านที่จะใช้สิ่งของต่างๆ อย่างคุ้มค่า ซึ่งแม้หากเป็นรองเท้าคนทั่วไปก็อาจจะทิ้งไปแล้ว ทั้งนี้ ร้านก.เปรมศิลป์ (สี่แยกพิชัย) โดยคุณศรไกร แน่นศรีนิล ช่างทำรองเท้าที่เคยได้รับเกียรติถวายงานซ่อมฉลองพระบาท ได้เก็บรักษาชิ้นส่วนพื้นฉลองพระบาทใส่กรอบไว้บนหิ้งบูชา ตกแต่งอย่างดี มีพานและผ้าคลุมพานสีเหลือง

 

ในหลวง

 

เมื่อทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฏร แผนที่” เป็นอีกหนึ่งสิ่งของใช้ทรงงาน ทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จฯไปที่ใด จะต้องมีแผนที่อยู่แผ่นหนึ่งติดข้างพระวรกายเสมอ ซึ่งแผนที่ฉบับนั้นเรียกว่า “แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000” อันเป็นเครื่องมือใช้ในการวางโครงการชลประทานเบื้องต้น ซึ่งพระองค์ทรงนำแผนที่หลายแผ่นมาต่อกันด้วยพระองค์เองอย่างปราณีต เป็นขนาด แผ่น หรือ ระวาง แต่สามารถพับพกพาได้สะดวก

จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล่าถึง แผนที่ของในหลวงรัชกาลที่ 9” ไว้ในรายการวิทยุ พูดจาภาษาช่าง” ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ว่านอกเหนือจากแผนที่ของในหลวง จะมีขนาดกว้างกว่าแผนที่คนอื่น แต่ ทุกครั้งก่อนที่จะเสด็จฯไปไหน พระองค์ท่านจะทรงเตรียมทำแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด แล้วเมื่อเสด็จฯไปถึง พระองค์ท่านจะทรงสอบถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหน ทิศเหนือมีอะไร ทิศใต้มีอะไร ถามหลายๆคน แล้วตรวจสอบไปมา ระหว่างที่ถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่ น้ำไหลจากไหนไปที่ไหน” ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมแผนที่ของพระองค์ท่านจึงเต็มไปด้วยรอยปะกาว

 

ในหลวง1

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงไม่เห็นความจำเป็นว่าต้องใช้นาฬิกาที่เป็นของแพง หรือต้องเป็นแบรนด์เนม จากคลังภาพในหลวงในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นาฬิกาบนข้อพระหัตถ์คือ Seiko SKJ045P นาฬิกาดำน้ำระบบ Kinetic ตัวเรือนเป็นไทเทเนียม ซึ่งถือว่าเป็นนาฬิการะดับธรรมดามากๆ สะท้อนถึงความเรียบง่ายและสมถะของพระองค์ท่าน และทรงเป็นแบบอย่างแห่งความพอเพียงอย่างที่สุด

(ข้อมูลเรื่องนาฬิกา Withaya Heng)

 

ในหลวง2

 

กล้องส่วนพระองค์ตัวแรกที่ทรงใช้เป็นกล้องตัวเล็กๆ มีชื่อว่า Coronet Midget สีเขียวปะดำ ของฝรั่งเศส ราคา ๒ ฟรังก์สวิส ที่พระองค์ท่านทรงซื้อด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ เมื่อพระชนมายุเพียง ๘ พรรษา ราวปี พ.ศ. ๒๔๗๙

 

ในหลวง3

 

สิ่งของเล็กๆ อย่างดินสอทรงงาน ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึง “ความพอเพียงและความประหยัดอดออม” ที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นแบบให้กับปวงชนชาวไทย มีบันทึกว่าในปีหนึ่งพระองค์จะทรงเบิกดินสอที่มียางลบติดท้ายแท่ง เพียงแค่ 12 แท่งเท่านั้น โดยใช้เดือนละ 1 แท่ง จนกระทั่งดินสอแท่งนั้นกุดจนเขียนไม่ได้แล้วจึงเปลี่ยนโดยพระองค์ท่านโปรดการใช้ดินสอในการทรงงานมากกว่าการใช้ปากกา เพราะด้วยทรงเห็นว่าดินสอราคาถูกและผลิตได้ในประเทศ อีกทั้งเมื่อผิดก็สามารถลบออกได้ง่าย

 

ในหลวง4

 

ภาพหลอดยาสีพระทนต์ที่ลักษณะแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษนี้ สะท้อนความมัธยัสถ์อันน่ายกย่องของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม ไม่หลงเหลือยาสีพระทนต์อยู่ในหลอด ครั้งหนึ่ง มหาดเล็กห้องสรงเห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้ว จึงได้นำหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขานำยาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืน และพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน

พระจริยวัตรอันงดงามและเรียบง่ายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทยที่สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามกันได้ ถ้าหากพระองค์ทำได้ เราทุกคนก็ต้องทำได้ ดำเนินตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอมี พอกิน พอใช้ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.kingrama9remembrance.scb/appliance

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.