9 บทเพลงบอกเล่าเรื่องราวของ “พ่อ”

เนื่องในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและความคิดถึงอย่างสุดหัวใจ Caanteen จึงได้รวบรวมบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้ง 9 เพลง ประกอบด้วยเพลงเก่าและเพลงใหม่ที่ชวนให้คิดถึง “พ่อ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย เชื่อว่าถ้าหากทุกคนได้ฟังบทเพลงเหล่านี้จะต้องตระหนักพระราชกรณียกิจที่ผ่านมาและคิดถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างแน่นอนค่ะ

ต้นไม้ของพ่อ

ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค

ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข

เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

ของขวัญจากก้อนดิน

ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค

ทำนอง : นิติพงษ์ ห่อนาค

เรียบเรียง : สราวุธ เลิศปัญญานุช

 

รูปที่มีทุกบ้าน

ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค

ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข

เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

เพลง “รูปที่มีทุกบ้าน” เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ขับร้อง อัสนี – วสันต์ โชติกุล

คำร้อง/ทำนอง/ควบคุมการผลิต นิติพงษ์ ห่อนาค

เรียบเรียง สราวุธ เลิศปัญญานุช

ผู้ปิดทองหลังพระ

เป็นอัลบั้มที่ทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครองราชย์ 65 ปี และพระชนมายุครบ 84 พรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นที่รักแห่งทวยราษฎร์ในเพลง “ผู้ปิดทอง หลังพระ” และ “พอๆ มาเพียงๆ”

ศิลปิน : คาราบาว

พระราชาผู้ทรงธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ริเริ่มดำเนินโครงการ สร้างสรรค์บทเพลงคุณธรรมร่วมสมัย “ฟังแล้วอิ่มใจ” โดยได้รับ การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในการประพันธ์เนื้องร้องและทำนองเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

เหตุผลของพ่อ

“เหตุผลของพ่อ” เป็นบทเพลงพิเศษในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชสมบัติครบ 70 ปี ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์

คำร้อง/ทำนองโดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์ และ ปิติ ลิ้มเจริญ

เรียบเรียงโดย เจษฎา สุขทรามร และ ธิติวัฒน์ รองทอง

ตามรอยพระราชา

“ตามรอยพระราชา” จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554

ขับร้องโดย : เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ และคณะประสานเสียงเด็กๆ

คำร้องโดย : ชนะ เสวิกุล ,นิติพงษ์ ห่อนาค

ทำนองโดย : ชนะ เสวิกุล, อภิไชย เย็นพูนสุข

เรียบเรียงโดย : นันทพงศ์ ทศพร

กำกับมิวสิควิดีโอโดย : ประพัฒน์ คูศิริวาณิชกร

พระราชาในนิทาน

คำร้อง/ทำนอง : มาเซน อาลี ชาห์

เรียบเรียง : ใจเอื้อ โกศลธนศังกร, มาเซน อาลี ชาห์

Saxophone Solo : เทวัญ ทรัพย์แสนยากร

ขับร้อง : นักเรียนจากโรงเรียนสุขฤทัย และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนบางกอกพัฒนา บ้านเรียนแห่งรักและศานติ อารยตาราภาวนาวิชาชาลัย โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ และประชาชนจิตอาสา

อำนวยการผลิตโดย : เสถียรธรรมสถาน

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.