โหลดฟรี! Food Delivery business canvas template

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม business canvas ด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นวางแผนการทำธุรกิจอาหารส่งตามบ้าน และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่านตามที่คุณปู่- ศุภอรรถ อ่อนละมัย วิทยากรให้คำแนะนำ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

การทำธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ อ.ปู่ ศุภอรรถ อ่อนละมัย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.