อาสาสอนภาษาอังกฤษให้น้อง AIS-Singtel English Camp 2017

 

AIS-Singtel English Camp 2017

      เพราะการสื่อสารยุคดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน ความรู้ภาษาอังกฤษยิ่งรู้มาก ยิ่งช่วยเปิดโลกทัศน์ ให้มากยิ่งขึ้น เอไอเอส จึงจับมือกับโอเปอเรเตอร์กลุ่ม Singtel (สิงค์เทล) อีก 3 ประเทศ สร้างสรรค์โครงการ AIS-Singtel English Camp 2017 (เอไอเอส-สิงค์เทล อิงลิช แคมป์ 2017) ครั้งที่ 3 ลบความกลัว สร้างความกล้า ให้เด็กไทยใช้ภาษาอังกฤษ ชวนพนักงานจิตอาสาเข้าแคมป์สานความรู้ให้น้องๆ จากโครงการสานรัก

04 AIS
คนเก่ง..หัวใจแกร่ง ได้ใช้ชีวิตและฝึกทักษะภาษาอังกฤษกันแบบใกล้ชิด ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี พร้อมต่อยอดมอบโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาไกลถึงต่างแดน

02 AIS

AIS-Singtel English Camp 2017 ขึ้น เป็นครั้งที่ 3 มุ่งหวังให้น้องๆ สามารถลบความกลัว สร้างความกล้า เรียนรู้ ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริงในหลายมิติ และหลากสำเนียงจากพี่ๆ จิตอาสา พร้อมแนะแนวทางการฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเองต่อไป และต่อยอดหลังแคมป์นี้จบลงด้วยการมอบโอกาสให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษผ่านช่องทางดิจิทัลกับครูต่างชาติ เพื่อฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมค้นหาคนเก่งที่จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์ถึงประเทศสิงคโปร์

   01 AIS   AIS-Singtel English Camp 2017 ครั้งที่ 3 นี้ มีพนักงานจิตอาสารวม 32 คนและน้องๆ จากโครงการสานรักฯ ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 34 คน เข้าร่วมแคมป์ 5 วัน 4 คืน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่า ช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ นำเสนอคลิปวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษที่ได้จากการบันทึกขณะท่องเที่ยวภายใน สวนสัตว์ ทำให้ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ วางแผน และใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

03 AIS

แม้แคมป์นี้จะมีระยะเวลาเพียงสั้นๆ แต่ก็ได้ช่วยทลายกำแพงแห่งความกลัวและจุดประกายให้น้องๆ กล้าที่จะพูด มากขึ้น เพียงแต่น้องๆ หมั่นฝึกฝน ภาษาอังกฤษก็จะเป็นอาวุธทางปัญญาให้ทุกคนได้มีโอกาสที่ดีในอนาคต

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.