อีฟโรเช่ Plant for The Planet โครงการดีๆ ปลูกต้นไม้ทั่วโลก 100 ล้านต้นภายในปี 2020

ในโอกาสพิเศษที่อีฟโรเช ผู้สร้างสรรค์ความงามจากพฤกษาพรรณประเทศฝรั่งเศสครบรอบ 60 ปีในปีนี้ 2562 และเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ก่อตั้งแบรนด์ มร.อีฟโรเชผู้บุกเบิกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามจากพฤกษาพรรณ  อีฟ โรเชทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมอบสิทธิพิเศษ นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของกำนัลต่างๆมากมาย รวมถึงร่วมผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อตอบแทนธรรมชาติกับมูลนิธิอีฟโรเชฯ

ในโครงการ Plant for The Planet ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะปลูกต้นไม้ทั่วโลก100 ล้านต้นภายในปีค.ศ.2020 ถึงขณะนี้มูลนิธิอีฟ โรเชฯ ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว 80 ล้านต้น 

ในประเทศไทยบริษัทอีฟโรเช(ประเทศไทย) จำกัดนำโดยมร.เอียนลองเด้นกรรมการผู้จัดการ ประเดิมเฉลิมฉลองครบรอบ 60ปี   อีฟ โรเช ด้วยการเข้าร่วมจัดกิจกรรมTogether Let’s Plant for The Planet ประจำปี 2562 

โดย มอบทุนในการจัดหา   พืชพรรณท้องถิ่นนานาชนิดจำนวน 500 สายพันธุ์ (ประมาณ2,000ต้น)สำหรับปลูกเลี้ยงเพื่อใช้ในการศึกษาในพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิต( Plant Life Museum )ให้กับภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยพิพิธภัณฑ์ฯนี้จะใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ นิสิต ของจุฬาฯ รวมถึงเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม เป็นสาธารณประโยชน์อีกด้วย   

    พิธีเปิดโครงการฯจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 โดยมี มร. จาร์ค โรเช ประธานกิติมศักดิ์ มูลนิธิอีฟ โรเชฯ และมร. บรีส โรเช ประธานและซีอีโอ กรุ๊ป โรเช และคณะมาร่วมงานฯ 

อีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Plant for The Planet ปีนี้อีฟโรเชได้จัดขึ้นอีกในวันที่ 29  สิหาคม 2562 เพื่อให้การสนับสนุนปลูกต้นไม้เพื่อผืนป่าที่ยั่งยืนจำนวน 5,000 ต้นในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ณโครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้สู่ภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี (Centre of Learning Network for The Region,Chulalongkorn University,Saraburi Province)

โดยจัดงานเปิดโครงการนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมีมร.โคลตโฟร์มาโจท์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุ๊ปโรเชและผู้อำนวยการมูลนิธิอีฟโรเชและมร. เอียนลองเด้นกรรมการผู้จัดการบริษัทอีฟโรเช(ประเทศไทย)จำกัดเป็นผู้แทนมอบทุนให้กับคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   นำโดยศาสตราจารย์ดร.พลกฤษณ์แสงวณิชคณะบดีฯ 

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของอีฟโรเชล้วนสกัดจากธรรมชาติและในทุกขั้นตอนของการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยศักยภาพอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นทั้งผู้เก็บเกี่ยวผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติ ตลอดจน ความพิถีพิถัน ในการสรรหาสุดยอดคุณค่าจากพฤกษาพรรณเพื่อพิทักษ์ความงาม พร้อมดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกอย่างจริงจังทำให้  Yves Rocher  ประสบความสำเร็จ อย่างงดงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่น กว่าเครื่องสำอางแบรนด์อื่นๆ จนถึงปัจจุบัน อีฟ โรเช มีสมาชิก 30 ล้านคน  มีสาขา 6,000 แห่งใน 80 ประเทศทั่วโลก

ในประเทศไทย Yves Rocher โดยบริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย ) จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 1997 ปัจจุบันมีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั้งสิ้นถึง 100 สาขา 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.